Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1011). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010:800).
Förordning (2011:681)

2 §

  En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som planen gäller för. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2016:1011)