Förordning (2006:1111) om Antarktis

3 av 9 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2006:1111) om Antarktis sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:635). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


3 §

  Innan Polarforskningssekretariatet beslutar om tillstånd eller dispens ska sekretariatet ge Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig.
Förordning (2011:635)

4 §

  I de fall Polarforskningssekretariatet är huvudman för en vistelse eller verksamhet får ett tillstånd eller en dispens ges endast om Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tillstyrkt det. Förordning (2011:635)

9 §

  Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka att beslut om tillstånd enligt lagen (2006:924) om Antarktis överensstämmer med lagens syften. Förordning (2011:635)