Lag (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar sedan utfärdandet.

Lag (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1422


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar .
Whoops, looks like something went wrong.