Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1419). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb upphävdes 2020-10-01 genom SFS 2020:482


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1419)