Förordning (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar

1 av 22 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:308). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1029


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


22 §

  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.

Andra anställningar beslutas av Statens järnvägar.

Överklagande

23 § 35 § verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens järnvägar.

Beslut av Statens järnvägar i andra ärenden får inte överklagas. Förordning (2007:308)