Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:188). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Denna förordning gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa toppdomäner.
Förordning (2019:188)

2 §

  Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188)

3 §

  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet ska fullgöras,
   2. register och säkerhetskopior enligt 6 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet, och
   3. överföring av uppgifter till tillsynsmyndigheten enligt 8 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet.
Förordning (2019:188)

4 §

  Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan och tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188)

5 §

  Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av adressering med användande av domännamnssystemet som avses i 14 § andra stycket lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188)

Whoops, looks like something went wrong.