Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

4 av 6 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1171). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


2 §

  Rikspolischefen och chefen för Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten samt säkerhetspolischefen och biträdande säkerhetspolischefen är för respektive myndighets räkning behöriga att begära Försvarsmaktens stöd enligt lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.

En begäran om att Försvarsmakten ska lämna stöd till polisen ska göras till Högkvarteret. Ett beslut om stöd ska fattas av överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som överbefälhavaren har utsett till beslutsfattare.
Förordning (2014:1171)

3 §

  För att förbereda stöd till polisen får Försvarsmakten på framställning av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen delta i övningar med respektive myndighet.
Förordning (2014:1171)

5 §

  Polismyndigheten får, i samråd med Säkerhetspolisen och efter att ha hört Försvarsmakten, meddela föreskrifter om den tjänsteställning och de kvalifikationer i övrigt som krävs för att den som tillhör Försvarsmaktens personal ska ha de befogenheter som en polisman har enligt polislagen (1984:387) när han eller hon deltar i en stödinsats som sker med stöd av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Förordning (2014:1171)

6 §

  Polismyndigheten får, i samråd med Säkerhetspolisen och efter att ha hört Försvarsmakten, meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1171)