Förordning (2006:358) om genetisk integriet m.m.

3 av 4 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (2006:358) om genetisk integriet m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:344). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


2 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården enligt 8 kap. 8 § första stycket 1 lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
   2. fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik enligt 8 kap. 8 § första stycket 2 lagen om genetisk integritet m.m.,
   3. det antal befruktade ägg som får föras in i en kvinnas kropp vid befruktning utanför kroppen enligt 8 kap. 8 § första stycket 3 lagen om genetisk integritet m.m.,
   4. hur många barn en donator enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § lagen om genetisk integritet m.m. får ge upphov till enligt 8 kap. 8 § tredje stycket lagen om genetisk integritet m.m.

Föreskrifter som anges i första stycket 1 och 2 ska beslutas efter hörande av Statens medicinsk-etiska råd.
Förordning (2018:1284)

3 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. på tillstånd till en genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän hälsoundersökning. Förordning (2019:344)

4 §

  Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet för tillstånd enligt 6 kap 2 § och 7 kap. 4 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om genetisk integritet m.m. Förordning (2013:1153)