Lag (2006:492) om kommnal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

0 av 4 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2006:492) om kommnal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre sedan utfärdandet.

Lag (2006:492) om kommnal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre upphävdes 2009-03-01 genom SFS 2009:47


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2006:492) om kommnal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre .
Whoops, looks like something went wrong.