Förordning (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

3 av 13 paragrafer (23 %) har ändrats i förordning (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1061). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut upphävdes 2008-07-01 genom SFS 2008:452


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


5 §

  Föreskrifter om Strålskyddsinstitutets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:967)

7 §

  Har upphävts förordning (2007:1061)

13 §

  Strålskyddsinstitutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1001) i dess lydelse före den 1 januari 2008. Förordning (2007:1061)