Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1210). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Tullverket ska i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning lämna uppgifter till Polismyndigheten om skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige.
Förordning (2014:1210)

3 §

  Uppgiftsskyldigheten avser
   1. vapnets identifikationsnummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera vapnet och, i förekommande fall, märkning som visar att det har förts in till Sverige och året för införseln,
   2. vapentypen,
   3. införsel- eller utförselorten,
   4. datum för införseln eller utförseln, och
   5. uppgift om innehavstillståndet, vapenhandlartillståndet, utförseltillståndet eller annat motsvarande tillstånd. Förordning (2011:574)