Förordning (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher sedan utfärdandet.

Förordning (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1261


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om skattekontroll i vissa branscher .