Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1054). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter samråd med Försvarsmakten och Polismyndigheten meddela föreskrifter för hur utrymning ska planläggas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i samråd med Försvarsmakten besluta om vilka områden som ska planläggas för utrymning. Förordning (2014:1225)

6 §

  Kommuner eller regioner som enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap har fått hjälp med personal ska svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner.
Förordning (2019:1054)