Förordning (2006:888) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

0 av 9 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2006:888) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen sedan utfärdandet.

Förordning (2006:888) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1181


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2006:888) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen .
Whoops, looks like something went wrong.