Förordning (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning

0 av 8 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning sedan utfärdandet.

Förordning (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning upphävdes 2009-04-15 genom SFS 2009:131


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning .