Förordning (2006:948) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i förordning (2006:948) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:1569). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:948) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:1228


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


14 §

  Institutets beslut i anställningsärenden får överklagas till Överklagandenämnden för totalförsvaret. Andra beslut av institutet får överklagas bara när det är särskilt föreskrivet.
Förordning (2006:1569)