Förordning (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

3 av 7 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1376). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd upphävdes 2011-07-01 genom SFS 2011:582


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt 8 kap. 1-12 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

Myndigheten ska medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården.
Förordning (2010:1376)

4 §

  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Ansvarsnämnden.

Ansvarsnämnden har till uppgift att enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) pröva ärenden om
   1. prövotid,
   2. återkallelse av legitimation och annan behörighet,
   3. begränsning av förskrivningsrätt, och
   4. ny legitimation och behörighet.
Förordning (2010:1376)

7 §

  I 9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om ordförande och ledamöter i ansvarsnämnden.

Av ansvarsnämndens ledamöter utses
   1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
   2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
   3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,
   4. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och
   5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

Har förslag till ledamot eller ersättare inte lämnats, ska tillräckligt antal ledamöter och ersättare ändå utses. Förordning (2010:1376)

Whoops, looks like something went wrong.