Förordning (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i förordning (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:53). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden upphävdes 2018-08-01 genom SFS 2018:1340


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


8 §

  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.
Förordning (2009:53)