Förordning (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i förordning (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:96). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden upphävdes 2009-07-01 genom SFS 2009:606


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


3 §

  Myndigheten ska därutöver
   - informera om frågor som rör registrering av, tillsyn över och disciplinära åtgärder mot enskilda fastighetsmäklare,
   - informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
   - informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighetsmäklarsed,
   - främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed, och
   - vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förordning (2009:96)

Whoops, looks like something went wrong.