Förordning (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket

0 av 14 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket sedan utfärdandet.

Förordning (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket upphävdes 2011-07-01 genom SFS 2011:643


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket .