Förordning (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet sedan utfärdandet.

Förordning (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:1390


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2007:1047) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet .