Förordning (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket

3 av 38 paragrafer (8 %) har ändrats i förordning (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:911). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket upphävdes 2010-02-01 genom SFS 2009:1476


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


29 §

  Har upphävts genom förordning (2009:911)

30 §

  Har upphävts genom förordning (2009:911)

35 §

  Regeringen utser för en bestämd tid
   1. ordföranden och övriga ledamöter i Miljömålsrådet,
   2. ordföranden och övriga ledamöter i Rådet för investeringsstöd,
   3. ordföranden i Miljöforskningsnämnden,
   4. ordföranden och övriga ledamöter i Tillsyns- och föreskriftsrådet, och
   5. ordföranden och övriga ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Förordning (2009:911)