Förordning (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet

4 av 38 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:184). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1057) med instruktion för det statliga lantmäteriet upphävdes 2008-09-01 genom SFS 2008:694


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


3 §

  Lantmäteriverket är förvaltningsmyndighet för
   1. frågor om fastighetsindelning,
   2. grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, och
   3. frågor om inskrivning enligt jordabalken.
Förordning (2008:184)

6 §

  Lantmäteriverket ska
   1. leda och utöva tillsyn över verksamheten vid lantmäterimyndigheterna i länen samt meddela de föreskrifter som behövs om organisationen och verksamheten vid de myndigheterna,
   2. ansvara för framställning och utgivning av information från den allmänna kartläggningen,
   3. ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning som innefattar satellitbaserad lägesbestämning och navigering,
   4. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt fastställa ortnamn i den utsträckning inte någon annan myndighet har sådan befogenhet,
   5. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns på land mot Finland,
   6. bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde och forskning inom området geodesi,
   7. handlägga inskrivningsärenden enligt jordabalken, och
   8. inom sitt verksamhetsområde
      a) bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
      b) samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som har betydelse för verket,
      c) ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EG- direktiv,
      d) utreda och yttra sig i ärenden eller mål hos domstolar eller andra statliga myndigheter, om myndigheterna begär det, och
      e) i övrigt ge råd och stöd. Förordning (2008:184)

11 a §

  Lantmäteriverket är inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 3 § jordabalken. Inskrivningsmyndigheten ska vara indelad i verksamhetsområden med ett inskrivningskontor i
   1. Eksjö för verksamhetsområdet Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Örebro och Östergötlands län samt Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner,
   2. Härnösand för verksamhetsområdet Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län,
   3. Hässleholm för verksamhetsområdet Blekinge och Skåne län,
   4. Norrtälje för verksamhetsområdet Gotlands, Stockholms, Södermanlands och Uppsala län,
   5. Mora för verksamhetsområdet Dalarnas och Västmanlands län,
   6. Skellefteå för verksamhetsområdet Norrbottens och Västerbottens län, och
   7. Uddevalla för verksamhetsområdet Hallands och Värmlands län samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Göteborgs, Herrljunga, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, Marks, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Svenljunga, Tanums, Tjörns, Tranemo, Trollhättans, Uddevalla, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommuner.
Förordning (2008:184)

17 a §

  Ett inskrivningsärende ska handläggas vid det inskrivningskontor inom vars verksamhetsområde den berörda fastigheten är belägen. Förordning (2008:184)