Förordning (2007:1058) med instruktion för Statens va-nämnd

1 av 19 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2007:1058) med instruktion för Statens va-nämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:948). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1058) med instruktion för Statens va-nämnd upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:694


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


3 §

  Va-nämnden ska för handläggningen av mål ha rutiner som är kostnadseffektiva och enkla för alla berörda parter.
Förordning (2009:948)

Whoops, looks like something went wrong.