Förordning (2007:1066) med instruktion för Kungl. biblioteket

0 av 8 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2007:1066) med instruktion för Kungl. biblioteket sedan utfärdandet.

Förordning (2007:1066) med instruktion för Kungl. biblioteket upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:1421


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2007:1066) med instruktion för Kungl. biblioteket .