Förordning (2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

0 av 8 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv sedan utfärdandet.

Förordning (2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:1421


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv .