Förordning (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:822). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden upphävdes 2018-01-01 genom SFS 2017:1114


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Utöver vad som följer av 1 § ska CSN fullgöra uppgifter enligt
   1. förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, och
   2. förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Förordning (2017:822)

Whoops, looks like something went wrong.