Förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:520). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


4 §

  Kammarrätten i Jönköping utför administrativa uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:520)

7 §

  Kammarrätten i Jönköping svarar för beredning och föredragning av ärendena.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden som avgörs vid sammanträden med nämnden. Förordning (2017:520)

8 §

  Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden eller någon anställd vid Kammarrätten i Jönköping får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (2017:520)

Whoops, looks like something went wrong.