Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:552). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-16


4 §

  Chefen för Rättshjälpsmyndigheten får, utöver vad som följer av 5 § myndighetsförordningen (2007:515), uppdra åt någon som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att avgöra administrativa ärenden. Förordning (2017:552)

Whoops, looks like something went wrong.