Förordning (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem

1 av 13 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:161). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem upphävdes 2009-12-21 genom SFS 2009:1101


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


6 §

  Verket för innovationssystem ska, i frågor som anges i 3 §, samverka med berörda regionala, nationella och internationella aktörer. Förordning (2009:161)