Förordning (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:518). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket upphävdes 2009-07-01 genom SFS 2009:607


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


7 §

  Myndigheten ska löpande samråda med Finansinspektionen och Läkemedelsverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar.

Myndigheten ska samråda med Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram underlag till regeringens beslut om riksnorm enligt 2 kap. 1 § första stycket socialtjänst förordning (2001:937)

Whoops, looks like something went wrong.