Förordning (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden

2 av 11 paragrafer (18 %) har ändrats i förordning (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1356). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:1830


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


2 a §

  Rederinämnden ska årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd uppfyllts. Förordning (2008:1356)

2 b §

  Rederinämnden ska se till att de regelverk och rutiner nämnden disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag. Förordning (2008:1356)