Tillkännagivande (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

0 av 0 paragrafer har ändrats i tillkännagivande (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) sedan utfärdandet.

Tillkännagivande (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) upphävdes 2012-12-14 genom SFS 2012:870


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i tillkännagivande (2007:118) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) .
Whoops, looks like something went wrong.