Förordning (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor

4 av 13 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:175). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


2 a §

  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Lag (2009:754)

2 b §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:175)

2 c §

  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:175)

8 §

  Tillväxtverket utför administrativa uppgifter åt myndigheten. Förordning (2009:170)