Förordning (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon sedan utfärdandet.

Förordning (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:1252


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2007:1201) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon .