Förordning (2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

1 av 18 paragraf (6 %) har ändrats i förordning (2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:639). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet upphävdes 2010-07-01 genom SFS 2010:604


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


15 §

  Minst en av ledamöterna i strategigruppens styrgrupp utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Smittskyddsinstitutet, minst en på förslag av Läkemedelsverket, minst en på förslag av Statens veterinärmedicinska anstalt samt minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting. Ordföranden i strategigruppens styrgrupp utses av regeringen och övriga ledamöter utses av Smittskyddsinstitutet för bestämd tid.
Förordning (2009:639)

Whoops, looks like something went wrong.