Förordning (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden

3 av 5 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:172). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Harpsundsnämnden har till uppgift att driva jordbruk och skogsbruk vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock inte för förvaltning av huvudbyggnaden med tillhörande flygelbyggnader och inte heller för förvaltning av trädgård och park vid huvudbyggnaden.

Harpsundsnämnden ska också vårda och förvalta statens egendom Yxtaholm. Förordning (2010:597)

3 §

  Kostnaderna i verksamheten ska täckas med verksamhetens intäkter. Avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på Harpsundsnämnden.

Om verksamheten vid Harpsund resulterat i ett överskott får nämnden i årsbokslutet balansera ett överskott motsvarande tidigare underskott. Nämnden får därutöver i årsbokslutet balansera högst 70 procent av återstående överskott. Den del av överskottet som inte balanseras ska betalas in till Statens fastighetsverk senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Om verksamheten vid Yxtaholm resulterat i ett överskott får nämnden i årsbokslutet balansera ett överskott motsvarande tidigare underskott. Nämnden får därutöver i årsbokslutet balansera högst 70 procent av återstående överskott. Den del av överskottet som inte balanseras ska betalas in till Länsstyrelsen i Södermanlands län senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Förordning (2011:1090)