Förordning (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1871). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1291) med instruktion för Verket för högskoleservice upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:724


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Verket för högskoleservice har till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor biträda
   - vid antagning av studenter,
   - vid bedömning av utländska gymnasiebetyg, och
   - med rådgivning och service i fråga om studieadministrativ verksamhet.

Myndigheten får utföra andra uppdrag än de som avses i första stycket och utföra uppdrag även åt andra än universitet och högskolor. Förordning (2010:1871)