Förordning (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1444). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:617


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete har till uppgift att självständigt eller i samarbete med andra aktörer
   1. genomföra utvärderingar av det svenska internationella utvecklingssamarbetet samt reformsamarbetet i Östeuropa, och
   2. främja utvecklingen av utvärderingskapacitet i samarbetsländerna inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet enligt 1. Förordning (2008:1444)

1 a §

  Myndighetens utvärderingar ska avse såväl resultat och effekter av utvecklingssamarbetet som effektiviteten i användningen av biståndsmedel. Förordning (2008:1444)

Whoops, looks like something went wrong.