Förordning (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:538). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva sådana överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395).

Nämnden har även till uppgift att pröva överklaganden av beslut om lärlingsersättning enligt förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och beslut om studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd. Förordning (2017:538)

4 §

  Överklagandenämnden ska avgöra sådana ärenden om överklaganden som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395), 21 § förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och 30 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

Överklagandenämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller myndighetschefen att avgöra ärenden om överklaganden som är av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av Överklagandenämnden.
Förordning (2017:538)

5 §

  Överklagandenämnden består av myndighetschefen, en ordförande, en vice ordförande och fem andra ledamöter.

Ordföranden, vice ordföranden och myndighetschefen ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska två vara jurister, två ha särskild insikt i de studerandes förhållanden och en ha särskild sakkunskap om utbildningsväsendet. I den utsträckning det behövs ska det finnas ersättare för ledamöterna. Förordning (2013:699)

Whoops, looks like something went wrong.