Lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

0 av 1 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder sedan utfärdandet.

Lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder upphävdes 2009-03-01 genom SFS 2009:47


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder .