Förordning (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv

1 av 8 paragraf (13 %) har ändrats i förordning (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv sedan utfärdandet (t.om. SFS 2012:815). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till enskilda arkiv som inte omfattas av kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2012:815)

Whoops, looks like something went wrong.