Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

2 av 11 paragrafer (18 %) har ändrats i lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:687). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


5 §

  Skatteverket får fatta beslut om nedsättning av fordran, om förutsättningarna för skuldsanering eller F-skuldsanering är uppfyllda och övriga berörda borgenärer gör motsvarande eftergift.

Skatteverket är borgenärsföreträdare vid skuldsanering och F-skuldsanering. Lag (2016:687)

8 §

  Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) eller någon annan författning förs av Skatteverket. Lag (2011:1420)

Whoops, looks like something went wrong.