Förordning (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

1 av 12 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:48). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall upphävdes 2011-08-09 genom SFS 2011:927


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


9 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 24 och 28 §§ miljötillsynsförordningen.
Förordning (2011:48)

Whoops, looks like something went wrong.