Förordning (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1609). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem upphävdes 2014-03-01 genom SFS 2014:59


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


2 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter
   1. om tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem för att göra det möjligt att använda standardiserad utrustning i fordonen, och
   2. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Förordning (2010:1609)

3 §

  Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 6 § lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem.
Förordning (2008:1171)