Förordning (2007:597) om kassaregister m.m.

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i förordning (2007:597) om kassaregister m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1230). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:597) om kassaregister m.m. upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1261


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Skatteverket får
   - medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m., och
   - meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning av kassaregister samt undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister m.m.
Förordning (2007:1230)

Whoops, looks like something went wrong.