Förordning (2007:630) om tävling med hästdjur

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2007:630) om tävling med hästdjur sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1493). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 a §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för en organisation som anordnar en hästtävling att lämna information till verket om sådana tävlingar eller evenemang som avses i 4 § första stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur. Förordning (2011:1493)

Whoops, looks like something went wrong.