Förordning (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare

0 av 11 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare sedan utfärdandet.

Förordning (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare upphävdes 2011-07-01 genom SFS 2011:607


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare .
Whoops, looks like something went wrong.