Förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

3 av 18 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:698). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten upphävdes 2017-02-01 genom SFS 2016:1333


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Om inte något annat föreskrivs ansvarar Kronofogdemyndigheten för frågor om
   1. verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar,
   2. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,
   3. betalningsföreläggande och handräckning,
   4. skuldsanering och F-skuldsanering,
   5. tillsyn i konkurs, samt
   6. lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet i ärenden om bistånd åt eller bistånd av andra staters myndigheter för verkställighet och indrivning samt utbyte av information och delgivning av handlingar i ärenden om verkställighet och indrivning. Förordning (2016:698)

4 §

  Kronofogdemyndigheten ska samverka med Skatteverket avseende gemensamt utnyttjande av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket. Förordning (2011:1550)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2011:1550)