Förordning (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

0 av 10 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling sedan utfärdandet.

Förordning (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:1439


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (2007:828) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling .